Tylko na Boga!

Robotnik staje się dla Jezusa! Przejdź do swojej sposób, aby pomóc komuś dzisiaj. Zrobić coś specjalnego dla kogoś nie nigdy nie wiadomo! Dlaczego warto to robić? Nie rób tego dla siebie nie dla Boga! Mateusza 9:36-38 .


Rozjaśnij someones dnia. Kup komuś drinka. Kupić kogoś na posiłek. Przejdź pomóc starszym już dziś. Przejdź pomóc komuś w bezdomnego schronienia. Przejdź się i powiedz komuś miłego dnia! Tylko na Boga!

Gillam Tima, inspirujących specjalista ds.

Oddania dla Boga!

You are my Polish Friend!

No comments:

Post a Comment

What kind of Poems DoYou Like?

Popular Posts

View Older Posting

Follow us on Twitter!

Our most popular posts

God is calling on the world to repent!

Our Associates

God's Rappers From Uganda